Laat je vrienden dit niet missen: deel het vandaag!

De regels voor het vliegen met een drone zijn flink veranderd. Tot dit jaar dienden dronevliegers zich te houden aan de Nederlandse regelgeving. Inmiddels geldt er een Europese regelgeving, welke invloed heeft op vrijwel iedere dronevlieger.

Zo is het voor veel dronevliegers verplicht om een drone opleiding te volgen en moet de drone in verschillende situaties geregistreerd worden. Welke drone regels er precies gelden lees je in dit artikel! Heb je zelf een drone? Lees dit artikel dan zeker eens, voordat je deze weer de lucht in laat gaan.

Alle teksten zijn gecontroleerd door gecertificeerd drone instructeur Sander Welgraven (eigenaar droneclass.nl)

Nieuwe drone regels

Met de nieuwe drone regels proberen de EU-lidstaten er samen voor te zorgen dat zowel het luchtruim, als de situatie op de grond veiliger wordt. Een drone mocht tot begin dit jaar door vrijwel iedereen gebruikt en bediend worden. Iets wat er in sommige gevallen toe leidde, dat drones op plekken gebruikt werden waar dit tot gevaarlijke situaties leidde. Denk bijvoorbeeld aan de omgeving rond een vliegveld, in de buurt van een ongeluk waar een helikopter aanvliegend was, enzovoorts. Daarbij werd lang niet altijd rekening gehouden met de privacy van bewoners van een woonwijk.

Tip: Wil je een drone kopen? Kijk dan meteen op onze beste drone (met camera) pagina. Hier laten we de verschillende drones zien en ook wat de voor- en nadelen zijn.

Het is van het type drone en het beoogde gebruik hiervan afhankelijk, welke regels voor jou als dronevlieger gelden. Later in dit artikel worden de verschillende categorieën met drones op een rijtje gezet. Zo weet je precies welke nieuwe drone regels op jou van toepassing zijn.

Kort overzicht van de nieuwe drone regels:

In dit artikel zal dieper worden ingegaan op ieder van deze drone regels.

Europees drone bewijs

In de basis wordt van iedere dronevlieger verwacht, dat deze een zekere basiskennis heeft over deelname aan het vliegverkeer. Zo moet de dronevlieger weten hoe deze bijdraagt aan de algehele vliegveiligheid in het luchtruim, moet deze op de hoogte zijn van de beperkingen die gelden voor dronevliegers en moet deze weten op welke manier de privacy van mensen gewaarborgd moet worden bij het gebruik van een drone. Ook wordt een dronevlieger geacht op de hoogte te zijn van de verzekering die nodig is om deel te kunnen nemen aan het vliegverkeer.

vliegbewijs specimen voor drone regels

Om te toetsen of een dronevlieger over deze basiskennis beschikt, werd begin dit jaar het Europees drone bewijs in het leven geroepen. Het drone bewijs is er in verschillende varianten. De basis is het A1 + A3 drone bewijs, welke voor dronevliegers geldt met een normale drone (met of zonder camera) welke uit de buurt van mensen gebruikt wordt.

Mocht je voornemens zijn om met een normale drone (van maximaal vier kilogram) in de buurt van mensen te vliegen, dan is dit Europese drone bewijs onvoldoende. Je moet in dit geval over het complete drone bewijs A1 + A2 + A3 beschikken.

SubcategorieOmschrijving
A1Ver boven mensen vliegen, met drones die weinig risico’s opleveren voor mensen op de grond.
A2In de buurt van mensen vliegen, waarbij een drone gebruikt wordt van maximaal vier kilogram. Je dient altijd 30 meter afstand tot mensen te houden
A3Ver uit de buurt van mensen vliegen met een wat zwaarder model drone (maximaal 25 kilogram). Men definieert ver hierbij als een afstand van minimaal 150 meter.

Zoals de naam wellicht al doet vermoeden, is het Europees drone bewijs in alle EU-lidstaten geldig. Het maakt dat je na het behalen van het drone bewijs ook op bijvoorbeeld een vakantieadres in het buitenland met de drone mag vliegen.

Het Europees drone bewijs vraag je na het afronden van het examen aan via de RDW. Voor het aanvragen van het examen betaal je eenmalig 10 euro. In sommige gevallen zal de opleidingsinstantie het vliegbewijs voor je aanvragen, waarbij deze kosten in het opleidingsgeld verwerkt zitten.

Drie categorieën met vluchten

De Europese Unie maakt onderscheid tussen drie categorieën met vluchten. De meeste recreatieve dronevliegers vallen binnen de Open Categorie. Het gaat hierbij om vluchten met een laag risico, ver uit de buurt van mensen en op een beperkte hoogte.

Naast deze Open Categorie bestaat er een Specifieke Categorie. Dit is een categorie waarbinnen vluchten met een gemiddeld risico vallen. Onder meer de iets zwaardere drones vallen binnen deze categorie. De derde categorie is de Gecertificeerde Categorie. Hierbinnen vallen alle vluchten met een hoog risico. Het is aan de dronevlieger zelf om vast te stellen binnen welke categorie diens vlucht valt.

CategorieOmschrijving
OpenEen drone mag maximaal 25 kilogram wegen, niet boven een hoogte van 120 meter komen, geen gevaarlijke stoffen met zich meedragen en niets laten vallen. Ook dient een dronevlieger de drone voortdurend in het zicht te houden tijdens een vlucht.
SpecifiekDe drone wordt gebruikt om boven mensen te vliegen, kan zwaarder zijn dan 25 kilogram en bereikt mogelijk een hoogte hoger dan 120 meter. Binnen deze categorie vallen ook vluchten die binnen de bebouwde omgeving vallen. Het is toegestaan om iets uit de drone te laten vallen en de drone mag het gezichtsveld van de dronevlieger verlaten. Een vlucht rond een luchthaven is binnen deze categorie niet toegestaan.
GecertificeerdDe drone wordt gebruikt voor transport van gevaarlijke goederen en vervoer van personen. Er wordt gevlogen in U-Space, speciaal
luchtruim voor onbemande luchtvaartuigen in de EU. De gecertificeerde categorie wordt waarschijnlijk pas na 2026 operationeel.

Drone opleidingen voor dronevliegers

Eerder op deze pagina werd al beschreven dat er een Europees drone bewijs is ingevoerd voor dronevliegers. Om vluchten binnen de Open Categorie uit te mogen voeren is een dronebewijs opleiding A1 + A3 voldoende. Je mag deze opleiding bij een Nederlands opleidingsinstituut volgen, maar ook bij een buitenlandse partij.

Het voordeel van een Nederlandse opleiding is dat deze makkelijk te begrijpen is. Nadeel hiervan is dat er in het buitenland partijen zijn die de opleiding gratis aanbieden, waardoor je relatief duur uit zal zijn. Deze opleiding, welke vaak digitaal aangeboden wordt, rond je af met een eenmalig examen. Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen.

Voor vluchten binnen de subcategorie A2, wat onderdeel is van de Open Categorie, dien je een aanvullende opleiding te volgen. Deze opleiding mag je niet in het buitenland volgen, maar moet bij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende Nederlandse opleidingsinstituten gevolgd worden.

Er zijn verschillende Nederlandse partijen die een erkende status hebben en deze opleiding voor dronevliegers aanbieden. Voor subcategorie A2 volg je niet alleen een aanvullende opleiding, maar dien je ook een tweede examen af te leggen. Dit tweede examen, welke afgelegd wordt na het afronden van het examen voor opleiding A1 + A3, bestaat uit 30 vragen.

Mocht je vluchten willen gaan uitvoeren die niet in de open categorie passen, dan kom je terecht in de specifieke categorie. Als bedrijf moet je dan toestemming voor operaties aanvragen bij de luchtvaartinspectie. Bij een erkende drone opleider volg je een vervolgopleiding met examens, die bestaat uit theorie en praktijk. In dit geval moet je in de praktijk kunnen laten zien, dat je bepaalde operaties uit kunt voeren in gevaarlijke situaties. Ook kennis over luchtvaartcommunicatie, coördinatie en bijvoorbeeld een toetsing van je situatiebewustzijn zijn hier onderdeel van.

Verplichte registratie bij de rdw

Naast het feit dat je als dronevlieger over een Europees drone bewijs moet beschikken om deze te mogen gebruiken, is het in verschillende situaties verplicht om de drone te laten registreren bij de RDW. Het registreren van de drone is verplicht als een drone zwaarder is dan 250 gram en/of een camera bevat. Alleen bij hele lichte drones zonder camera is het registreren van de drone bij de RDW niet noodzakelijk.

Bij het indienen van de aanvraag bij de RDW krijg je een exploitantnummer. Houd er rekening mee, dat je dit exploitantnummer eenmalig aan moet vragen. Je kunt aan dat nummer meerdere drones koppelen. Het is zodoende niet noodzakelijk om bij de aanschaf van een nieuwe drone ook een nieuw exploitantnummer aan te vragen.

Aan het aanvragen van een exploitantnummer zitten kosten verbonden. Een nieuw exploitantnummer kost 23 euro. Voor het verlengen hiervan betaal je 13 euro. Het aanvragen hiervan doe je online via de website van de RDW. Je kunt hier inloggen met je DigiD, of een formulier downloaden om het exploitantnummer aan te vragen.

Veel gestelde vragen over de nieuwe drone regels

Voor veel dronevliegers is nog niet precies duidelijk, welke nieuwe drone regels sinds 2021 voor hen gelden. Bekijk hieronder de meest gestelde vragen over de nieuwe drone regels. Heb je zelf nog een vraag? Laat deze in dat geval achter in de reacties onderaan de pagina.

Waar mag je een drone gebruiken?

Het gebruik van een drone is toegestaan op plekken zonder mensenmenigten, ver bij een vliegveld vandaan en uit de buurt van zogenaamde no-fly zones, snelwegen, spoorwegen en kritische infrastructuur. Op de website van de Nederlandse overheid vind je een kaart met deze no-fly zones. Vliegen in het donker is in Nederland niet toegestaan, mogelijk wel in andere landen.

Waar mag ik vliegen met een drone onder 250 gram?

Voor dronevliegers die met een drone onder de 250 gram vliegen gelden dezelfde regels als voor het vliegen met een zwaardere drone. Belangrijk verschil tussen drones met een gewicht boven 250 gram of met een camera en modellen van lichter dan 250 gram is dat je voor deze laatste modellen geen Europees drone bewijs nodig hebt. Ook hoeft de drone niet geregistreerd te worden.


Wat zijn de regels voor vliegen met een drone?

Het is afhankelijk van de categorie waarbinnen een vlucht valt, welke regels er gelden. Ook het type drone speelt hierbij mee. Voor de meeste drones dien je een Europees drone bewijs te halen. Ook dient de drone geregistreerd te zijn bij de RDW.

elke drone bewijs heb ik nodig?

oor de meeste vluchten met een gemiddelde drone is drone bewijs A1 + A3 voldoende. Vlieg je boven mensen, dan heb je een drone bewijs A1 + A2 + A3 nodig. Bij zwaardere drones of vluchten met een gemiddeld of hoog risico heb je een uitgebreidere opleiding nodig.

Is een drone verboden?

Vliegen met een drone is verboden in gebieden met mensenmenigten, met aaneengesloten bebouwing of in een zogenaamde no-fly zone. Ook is het gebruik van een drone verboden wanneer je geen Europees drone bewijs hebt, of wanneer de drone niet geregistreerd is bij de RDW. Uitzondering op deze regel is een drone met een gewicht onder de 250 gram en zonder camera. Deze mag gebruikt worden zonder drone bewijs en registratie bij de RDW.

Laat je vrienden dit niet missen: deel het vandaag!