Geocaching gaat regelmatig gepaard met het oplossen van verschillende soorten puzzels. Het is voor het oplossen hiervan handig, dat je verschillende alfabetten kent. Immers, soms moet je een woord in het Braille alfabet omzetten naar een woord in het ons bekende Latijnse alfabet.

Het alfabet werd ontwikkeld voor blinden en slechtzienden door Louis Braille, die zelf ook blind was. Hij baseerde zich bij de ontwikkeling van het alfabet zeer waarschijnlijk op het nachtschrift, wat ook gebruik maakt van reliëf. Naast het Braille alfabet, wat ook vaak brailleschrift genoemd wordt, zijn het morse- en NAVO alfabet veel gebruikte alfabetten bij geocaching. 

Hoe ziet Braille eruit? 

Het Braille alfabet is te herkennen aan de puntjes die uit een vel papier steken. Aan de hand van het reliëf wat hierbij ontstaat lukt het blinden en slechtzienden om verschillende woorden van elkaar te onderscheiden. Voor de letters van het Braille alfabet wordt gebruik gemaakt van zes basispunten, welke verdeeld zijn over twee kolommen met ieder drie rijen. Door het reliëf bepaalt men om welke letter het gaat. Tezamen vormen de verschillende letters een woord in het Latijnse alfabet. Om een voorbeeld te geven, de “A” bestaat uit een uitstekend puntje in de linkerbovenhoek. De “B” bestaat uit de eerste twee puntjes in de linker kolom. 

Wat is een Braille-puzzel?

Een Braille-puzzel is een puzzel waarbij letters of cijfers zijn omgezet naar brailleschrift. Dit kan gedaan worden door middel van stippen die wel of niet aanwezig zijn in een bepaald patroon. De bedoeling is dat je deze stippen vertaalt naar letters of cijfers om zo tot een code te komen.

Braille-Geocaching

Cijfers in het Braille alfabet 

Ook voor het vertalen van de cijfers uit het Latijnse- naar het Braille alfabet gebruikt men zes punten. De vertaling van de “1” komt overeen met de vertaling van de “A”, evenals dat de “2” vertaald wordt als de “B”. Om verwarring te voorkomen plaatst men een brailleteken voor een reeks cijfers. Het gaat om een omgekeerde “L”: de volledige rechterkolom en het onderste puntje uit de linker kolom. 

Hoe wordt Braille gebruikt tijdens geocachen

In je zoektocht naar een kistje tijdens het geocachen moet je mogelijk opdrachten uitvoeren. Bij deze opdrachten kan gebruik worden gemaakt van het Braille alfabet, waarbij je aan de hand van een cijfercode in het Braille alfabet moet bepalen wat de code van het slot op zo’n kistje is om deze te kunnen openen. Het is handig om het Braille alfabet bij je te hebben.

De meeste gestelde vragen over het Braille alfabet

Bezoekers stellen regelmatig vragen over het gebruik van het Braille alfabet tijdens geocaching. Hieronder vind je de antwoorden op vragen die het meest gesteld zijn.

Wie heeft het brailleschrift uitgevonden?

Het brailleschrift werd uitgevonden door Louis Braille, die zijn alfabet zeer waarschijnlijk baseerde op het nachtschrift. Het nachtschrift werd destijds al gebruikt om boodschappen over te kunnen brengen, wanneer het donker was.

Wanneer is het Wereld Braille dag?

Aan het begin van ieder jaar, op 4 januari, is het de dag van het brailleschrift. Deze datum voor de Wereld Braille dag is niet geheel toevallig gekozen; het is de geboortedag van de ontwikkelaar van het brailleschrift.

Is Braille universeel?

Braille wordt wereldwijd gebruikt, maar het is niet het enige alfabet voor blinden. Naast het Braille alfabet kunnen blinden ook kiezen voor het gebruik van het Moon alfabet. Het Moon alfabet wordt voornamelijk gebruikt door mensen die pas op latere leeftijd blind werden en zodoende de vormen van letters van elkaar kunnen onderscheiden.

Wat is de betekenis van Braille?

Braille bestaat uit twee kolommen met ieder drie rijen, waarbij op basis van reliëf bepaalde letters en cijfers kunnen worden aangeduid. De “A” wordt bijvoorbeeld gevormd door het eerste puntje in de linker kolom. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *