Een nieuwe drone kopen, waar moet je op letten?

Afgelopen week heb ik op instagram gedeeld dat mijn drone helaas stuk is gegaan. Hoe dit precies kwam is mijn nog steeds een raadsel. Het leek er wel op of deze op hol sloeg. De Drone vloog zo een boom en en brak daarbij een arm af. Nu was het ook maar een relatief gezien een goedkope drone van Ali Express.

Dus moest ik een nieuwe drone kopen. Echter is er in de afgelopen jaren wel wat veranderd, niet alleen qua regelgeving maar ook qua drones. In dit artikel neem ik je mee in mijn zoektocht naar een nieuwe drone en waar ik (en jij) allemaal op moet letten bij het kopen van een drone.

Regels voor een drone

Als eerste zijn er sinds 31 december 2020 nieuwe regels bij het vliegen met een drone. Ik moet zeggen dat het redelijk ingewikkeld is om uit te zoeken. Hieronder heb ik het zo makkelijk mogelijk gemaakt. Deze drone regels zijn de nieuwe Europese regels en gelden voor iedereen die een drone heeft. Meer informatie op de website van de rijksoverheid.

In de wetgeving zijn er verschillende classificaties:

Gewicht van de DroneCertificaat type
Drones tot 250 gramGeen certificaat nodig
Drones van 250 gram  – 500 gramA1/A3 certificaat
Drones van 500 gram  – 2 kilogramA1/A3 + A2 certificaat
Drones van 2 kilogram – 25 kilogramA1/A3 certificaat

Voor een drone tot 250 gram heb je dus geen vliegbewijs / kennistest nodig. Maar moet je wel een exploitatienummer aanvragen bij het RDW als je drone ook een camera heeft.

Er zijn niet zoveel drones die hieraan kunnen voldoen. De DJI mini 2, DJI Mavic Mini en de Ryze Tello zijn de enige drones waarbij je geen certificaat nodig hebt, let wel op dat je dus altijd een exploitantnummer moet aanvragen!

Deze regels zijn weer opgedeeld in drie categorieën: Open, Specifiek en Gecertificeerd.
De meeste van ons zullen in de open categorie vallen. Deze zal ik dan ook hier verder behandelen omdat hier weer subcategorieën in zitten: A1, A2 en A3. De subcategorie hangt weer af van het gewicht van de drone. Het Cx-label van je drone (C0 t/m C4) bepaalt straks met welke subcategorie je te maken krijgt:

subcategorie A1:
Je mag met een drone met CE-C0 keurmerk (tot 250 gram) en CE-C1 keurmerk (tot 900 gram) kort boven mensen vliegen. Probeer wel het overvliegen van niet betrokken mensen te vermijden.

in afwachting van de CE geclassificeerde drones mag je tot 1 januari 2023 met de huidige drones tot 500 gram vliegen in A1, als je de kennistest hebt afgelegd en je vliegbewijs hebt behaald.

subcategorie A2:
Je mag met een drone met CE-C2 keurmerk (tot 4 kilogram) tot minimaal 30 meter afstand van mensen vliegen, maar niet erboven! Heeft de drone een lage snelheidsmodus (lager dan 3 m/s) dan mag deze afstand verlaagt worden tot minimaal 5 meter.

in afwachting van de CE geclassificeerde drones mag je tot 1 januari 2023 met de huidige drones tot 2 kilogram vliegen in A2, maar dan moet je minimaal 50 meter afstand houden tot personen.

subcategorie A3:
Je mag met een drone met CE-C2 keurmerk (tot 4 kilogram), C3 keurmerk (tot 25 kilogram) met actieve identificatie op afstand en geo-awareness of C4-type (tot 25 kilogram) vliegen;

in afwachting van de CE geclassificeerde drones mag je tot 1 januari 2023 met je huidige drone vanaf 2 kilogram en tot 25 kilogram vliegen in A3. Daarnaast geldt voor A3:

 • als er mensen binnen je vluchtgebied komen stopt je de vlucht;
 • je houdt een minimumafstand tot voorbijgangers van 30 meter of meer met 1:1-regel (bijvoorbeeld 40 meter hoog, met 40 meter afstand). Dit geldt ook voor andere eigendommen en dieren;
 • ook vlieg je minstens op een afstand van 150 meter van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones;
 • je mag wel vliegen boven personen die betrokken zijn bij de vluchtuitvoering, en als ze op de hoogte zijn van instructies en veiligheidsvoorschriften van de vlucht uitvoerder.

Op dit moment zijn er nog geen drones op de markt met een Cx label. Dit gaat helaas nog even duren, waarschijnlijk tot najaar 2022. De reden hiervoor is dat de standaarden voor de technische eisen achter elk label nog niet officieel zijn gepubliceerd. Er is daarom in de EU een overgangsregeling van kracht, die geldt tot 1 januari 2023. Alle drones zonder Cx label vliegen hierdoor in de gelimiteerde open categorie. Let vooral op dat je in subcategorie A2 50 meter afstand houdt tot mensen. Vanaf 1 januari 2023 vlieg je met een drone, zonder Cx label, vanaf 250 gram in subcategorie A3.

Nationale wetgeving

Naast dat er Europese drone regels zijn, die voor elk EU-land gelden, mag ieder lidstaat aanvullende regels instellen die in het eigen land geldig zijn. Dit gebeurt in het kader van ‘geografische zones’, zeg maar lokale no-fly gebieden in een land. Zo moet je in Nederland verplicht afstand houden van bijvoorbeeld snelwegen en spoorlijnen.

Ga je op reis? Check dan altijd even waar je wel en waar je niet mag vliegen. In Frankrijk zijn bijvoorbeeld de grote steden een no-fly zone voor drones en bestaan er hoogtelimieten op het platteland in de kleinere steden en dorpen. Dit soort beperkingen zijn meestal snel te vinden via een online luchtvaartkaart van het betreffende land. In Duitsland mag je, vanaf 250 gram, niet vliegen over gebouwen, tenzij je expliciet toestemming hebt van de bewoner.

Algemene regels voor vliegen in de open categorie:

Hoe dan ook zal je in de open categorie aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

 • Je moet geregistreerd staan als dronepiloot als je drone meer weegt dan 250 gram of voorzien is van een camera;
 • Je mag met je drone nooit hoger vliegen dan 120 meter;
 • Je drone mag niet zwaarder zijn dan 25 kilogram;
 • Je moet de drone altijd in het zicht houden (VLOS)
 • Je moet altijd voorrang verlenen aan ander vliegverkeer;
 • Je mag niet vliegen in no-fly zones;
 • Je mag alleen vliegen als het licht is;
 • Je moet rekening houden met de privacy van mensen;
 • Als dronepiloot ben je minimaal 16 jaar oud;
drone kopen + regels
Regels In Subcategorie Door Drone Class

Regels drones vanaf 2022

Vanaf 2022 gelden nieuwe regels die het herkennen en volgen van drones mogelijk maken:

 • verplichte software voor nieuwe drones die de toegestane hoogte regelt;
 • drones verzenden automatisch registratienummer;
 • regels tegen geluidsoverlast.

Meer informatie kun je hierover vinden op de website: luchtvaartindetoekomst.nl van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Regels drones vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle drones die verkocht worden en waarmee je in de Open categorie wilt vliegen, een nieuw Cx-label hebben. Afhankelijk van het gewicht van je drone krijgt deze een C0, C1, C2, C3 of C4 label:

Deze classificatie verwijst voornamelijk naar de Maximum Take-Off Weight” (MTOM), de technische specificaties van het vliegtuig, de geïmplementeerde systemen, de systemen die deze onbemande vliegtuigen besturen of de mogelijkheden om veilig en betrouwbaar te opereren in de verschillende categorieën die zijn ontworpen in de nieuwe Europese regelgeving.

Onbemande luchtvaartuigen moeten voldoen aan de eisen van de klasse waartoe het is gekozen, om ertoe te kunnen behoren. Anders zal een drone die geen Cx-label heeft, worden beschouwd als een “Legacy drone”, dit geldt ook voor een drone vóór de inwerkingtreding van de huidige regelgeving. Om aan te geven welk Cx-label elk onbemand vliegtuig heeft, wordt een label aangebracht zodat het duidelijk zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar is.

 • Drone klasse C0: Een “Maximum Take-Off Weight” (MTOW) van 250 gram
 • Drone klasse C1: Een “Maximum Take-Off Weight” (MTOW) van 900 gram
 • Drone klasse C2: Een “Maximum Take-Off Weight” (MTOW) van 4 kilogram
 • Drone klasse C3: Een “Maximum Take-Off Weight” (MTOW) van minder dan 25 kilogram
 • Drone klasse C4: Een “Maximum Take-Off Weight” (MTOW) van maximaal 25 kilogram

Vliegbewijs en exploitantnummer

Je hebt een drone vliegbewijs nodig als je met een drone wilt vliegen in de subcategorieën A1 en A3. Hiervoor moet je een training en een kennistest doen bij een van de erkende vliegschool. je volgt dan een online opleiding waarmee je voorbereid wordt op het examen.

drone in de lucht


Snel en gemakkelijk het EU Dronebewijs halen

Onbezorgd en legaal vliegen met een drone in de Europese Unie? Vanaf 31 december 2020 is het voor particulieren en bedrijven verplicht om een EU Dronebewijs te halen.

Vliegbewijs

Het EU Drone Bewijs bestaat uit twee certificaten: het Basiscertificaat A1-A3 en het Aanvullende certificaat A2. Als eerste haal je A1-A3. A2 heb je nodig als je ook in een bebouwde omgeving wilt vliegen met een drone tussen vanaf 500 gram tot 2 kilo.

Zodra je dit examen gehaald hebt, kun je een certificaat aanvragen bij de RDW. De kosten voor het aanvragen van een vliegbewijs zijn 10 euro. Dit vliegbewijs is 5 jaar geldig vanaf de datum dat je het online theorie-examen heeft gehaald.

Exploitatienummer

Een exploitantnummer heb je ook nodig als je eigenaar bent van 1 of meer drones met een camera of een gewicht 250 gram of meer. Met het aanvragen van een exploitantnummer sta je als eigenaar (exploitant) bij het RDW ingeschreven. De kosten hiervoor zijn voor het aanvragen 23 euro en voor het verlengen 13 euro. Het exploitantnummer is 1 jaar geldig.

Waar mag je vliegen met een drone ?

Je mag niet overal zomaar gaan vliegen met een drone. Dit heeft natuurlijk te maken met de veiligheid. Zo mag je bijvoorbeeld niet in de buurt van een vliegveld vliegen. Er is een speciale No-fly zone kaart voor Nederland. Hierop staan alle no-fly zones.

kaart no fly zone

Op deze kaart zijn alle gebieden uitgelicht:

Rode gebieden: no-fly zone! Zorg dat je hier nooit opstijgt. Het gebruik van je drone is gevaarlijk en altijd verboden. Dit zijn meestal gebieden rondom een vliegveld.

Blauwe cirkel: ongecontroleerd (zweef)vliegveld of heliport, alleen vliegen indien je toestemming hebt van beheerder

Roze en oranje gebieden: dit zijn gebieden met een verhoogd risico. Deze zones geven gebieden aan waar de bediening van je drone veiligheid, privacy of veiligheidsproblemen kan veroorzaken. De kans dat je andere luchtvaartuigen tegenkomt is hoog. In deze gebieden moet je ervoor zorgen dat er een tweede persoon met je meekijkt om het luchtverkeer in de gaten te houden. In sommige van deze gebieden krijg je een navigatiemelding als waarschuwing.

Groene gebieden: beschermde natuurgebieden vallen in Nederland onder de naam ‘Natura 2000’. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Vliegen met een drone in dit gebied is niet of slechts beperkt toegestaan. Voor het vliegen in dit gebied kan mogelijk vergunning worden aangevraagd bij de provincie.

Gele gebieden: deze gebieden geven je een waarschuwing voor een aankomende no-fly zone. Deze gebieden worden voor een beperkte tijd afgesloten. Als je erop klikt lees je in de beschrijving wanneer en hoelang het luchtruim wordt gesloten. Binnen deze tijden mag er niet met een drone gevlogen worden. Dit is dus tijdelijk en de duur wordt aangeven.

Ads-B ontvanger

 ADS-B staat voor Automatic Dependent Surveillance-Broadcast. Wat wil zeggen dat vliegtuigen die uitgerust zijn met ADS-B zender periodiek hun posistie en andere info uitzenden. Andere vliegtuigen en daarmee ook drones (die uitgerust zijn met een ADS-B ontvanger) deze informatie kunnen ontvangen.

In Nederland en Belgie zal dit vooralsnog niet werken. Het is (nog) niet verplicht in Europa om laagvliegende luchtvaartuigen zoals helikopters, zweefvliegtuigen en sportvliegtuigen uit te rusten met ADS-B transponders. 

De dronefabrikant DJI zou alle drones vanaf 2020 uitvoeren met ADS-B sensoren. Het gaat specifiek om alle consumentendrones met een gewicht van boven de 250 gram. Deze drones krijgen de ‘AirSense’-technologie aan boord. 

Stappenplan drone kopen

 1. Controleer de specificaties van de drone:– Het gewicht (MTOM / startmassa)
  – Europese of Chinese CE-markering?
  – Zit er een Cx label op het toestel?Let op: bij de laatste twee vragen een nee dan zou ik nog even goed nadenken. Samen met het gewicht geeft je dit informatie over welke EU Dronebewijs opleiding je straks moet volgen.
 2. Registreer je als dronepiloot:
  Is je drone meer dan 250 gram of heeft deze een camera? Dan moet je je registeren als dronepiloot. Dit die je bij het RDW: Aanvragen vliegbewijs. Na het registratieproces ontvang je een exploitantnummer. Dit is een unieke code die gekoppeld is aan jouw registratie.
 3. Plaatst het exploitantnummer op je drone:
  Het exploitantenummer (of Operator ID) dien je zichtbaar op de drone aan te brengen. Dit kan bijvoorbeeld met een sticker. Tip: Schaf deze direct aan bij StickerlandLet op: Geef bij het bestellen uw exploitantennummer op, zonder de laatste 3 cijfers.
  Deze zijn namelijk geheim en voor uw eigen gebruik bedoeld.
 4. Haal je drone certificaat:
  Indien je drone meer dan 250 gram weegt dan moet je een Europees dronecertificaat halen. Afhankelijk van het gewicht van je drone dien je 1 van de twee certificaten te halen: het basisbewijs A1/A3 en het uitgebreidere dronebewijs A2.
 5. Controleer je verzekering:
  Informeer altijd bij je aansprakelijkheidsverzekering of je ook gedekt bent voor schade door een luchtvaartuig. Ga je zakelijk met een drone vliegen dan kun je een extra verzekering nodig hebben.

Ik hoop dat ik je zo goed geinformeerd hebt over wat er allemaal bij komt kijken voor het aanschaffen van een nieuwe drone. Laat hieronder weten of je nog vragen of tips hebt. Ik ben zeer benieuwd.

patrick-heijmans

Al 15 jaar outdoor actief met onder andere Geocaching. Alle mooie verhalen en routes ga ik delen op OutdoorOnly. Maar ook leuke en handige tips (met foto's) komen erbij. Zo nu en dan zal ik ook via mijn local guide profiel dingen delen. Mijn Geocaching naam is Aventurijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *