Troebel water essentieel voor gezonde kusten

Om de toekomst van onze zandplaten en de daaraan grenzende schorren en kwelders veilig te stellen, is het cruciaal dat we meer troebel water hebben. Dit blijkt uit een recente studie van een Nederlands-Chinees onderzoeksteam, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience.

Deze gebieden buiten de dijken zijn van vitaal belang, niet alleen voor de natuur maar ook voor de bescherming tegen de zee. Onze huidige bouwmethoden in de Delta en het achterland brengen deze bescherming echter in gevaar op de lange termijn,

waarschuwt onderzoeker Tim Grandjean van het NIOZ.

Onderzoek via satellietmetingen

Grandjean heeft decennia aan satellietgegevens over de wereldwijde droogvallende zandplaten gekoppeld aan data over water-troebelheid. Voor het eerst heeft hij een minimale troebelheid bepaald die nodig is om delta’s te onderhouden.

Hij ontdekte een duidelijke trend: zandplaten groeien alleen als het water troebel genoeg is. “Troebel water betekent meer zand- en slibdeeltjes die helpen de kust te laten groeien,” legt hij uit.

Toenemende kwetsbaarheid van zandplaten

Wereldwijd neemt de troebelheid van veel kustwateren af, waardoor zandplaten gevaar lopen te verdwijnen. De stijging van de zeespiegel vereist een hogere troebelheid om deze gebieden te behouden.

Door de afnemende troebelheid wereldwijd zijn belangrijke gebieden voor biodiversiteit en kustbescherming in gevaar. Zandplaten zijn essentieel omdat ze golven dempen en dienen als voedselgebieden voor vogels.

Troebel-water-houdt-kust-gezond
Tim Grandjean tijdens veldwerk op een zandplaat, in de modder. (beeld: Tim Grandjean/NIOZ)

Noodzaak voor betere kustverdediging

De vaststelling van de benodigde troebelheid biedt een basis voor het herzien van menselijke ingrepen in delta’s wereldwijd. Het is tijd om beter na te denken over onze invloed op kustgebieden.

Zo hebben ingrepen zoals dammen en dijken geleid tot minder aanvoer van sediment, wat resulteert in minder natuurlijke bescherming en biodiversiteitsverlies. Dit is ook een probleem in Nederland.

Zoals Grandjean aangeeft, kan de Oosterscheldekering misschien op termijn afgebroken moeten worden om de zandplaten te beschermen.

Nieuwe meettechnieken bieden inzicht

Grandjean promoveerde recentelijk op dit onderwerp en gebruikt nieuwe technieken om de dynamiek van zandplaten te meten.

Deze goedkopere sensoren, ontwikkeld door het NIOZ, kunnen nu overal langs de Wester- en Oosterschelde de bodemhoogte tot op de millimeter nauwkeurig vastleggen, meerdere keren per dag.

Effectieve maatregelen

Grandjean’s metingen tonen aan dat strekdammen, aangelegd door de provincie Zeeland, bijdragen aan de verbetering van de getijdennatuur en de stabiliteit van de kustgebieden.

Dit biedt ook voordelen voor het bodemleven, dat zich beter kan vestigen door de afname in stroming tussen de dammen.

patrick-heijmans

Al 15 jaar outdoor actief met onder andere Geocaching. Alle mooie verhalen en routes ga ik delen op OutdoorOnly. Maar ook leuke en handige tips (met foto's) komen erbij. Zo nu en dan zal ik ook via mijn local guide profiel dingen delen. Mijn Geocaching naam is Aventurijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *