Brr, de dagen beginnen langzaamaan kouder en korter te worden. Is dit het begin van de herfst? Voor liefhebbers van outdoor activiteiten heeft de herfst veel te bieden. Trek samen met je kinderen naar het bos om er kastanjes of bijvoorbeeld eikeltjes te zoeken. Maak er met satéprikkers de mooiste figuren van!

Niet alleen voor kinderen is het leuk om naar het bos te gaan; als ouder geniet je er van de fraai gekleurde bladeren die langzaamaan vanuit de bomen op de grond dwarrelen. Of wat te denken van de egels, die je hier en daar treft? Ze werken hard om hun hol voor de wintermaanden gereed te maken. In dit artikel vertel ik je meer over het moment in het jaar, waarop de herfst begint. 

Begin van de astronomische herfst 

Het begin van de astronomische herfst wordt bepaald door de positie die de aarde heeft ten opzichte van de zon. Niet alleen het begin van de herfst wordt op deze manier vastgesteld; datzelfde geldt voor het astronomische begin van de lente. In beide gevallen is de lengte van de dag en nacht nagenoeg overal ter wereld gelijk aan elkaar.

Dit is in de meeste gevallen op 23 september zo. Let echter op; de aarde doet er niet precies 365 dagen over om rond de zon te draaien. Dit betekent dat het begin van de herfst in sommige gevallen net iets eerder of later valt, op bijvoorbeeld 22 september. Om een correctie uit te kunnen voeren en daarmee te voorkomen dat de herfst steeds later begint, heeft men het schrikkeljaar ingevoerd. 

Wanneer Begint De Herfst? 

Meteorologische herfst begint op een andere dag

Naast het astronomisch begin van de herfst, kennen we ook een meteorologische herfst. Dit is de herfst die meteorologen in hun werk aanhouden. Deze herfst begint een paar weken eerder, namelijk op 1 september. De herfst houdt voor meteorologen drie maanden aan, te weten: september, oktober en november. Waar het begin van de astronomische herfst per jaar kan verschillen, geldt dat niet voor de meteorologische herfst. Deze staat geheel los van de stand van de aarde ten opzichte van de zon. 

Duur van de herfstperiode 

Vaak stelt men de duur van de herfstperiode gelijk aan de meteorologische herfst, wat betekent dat deze loopt van 1 september tot en met 30 november. Zou je de duur van de astronomische herfst aanhouden, dan loopt deze van ongeveer 21 september tot en met 20 december. Regelmatig hebben we eind december al de eerste nachten met vorst doorgemaakt, wat voor veel mensen duidt op het begin van de winter; er wordt niet langer gesproken over de herfstperiode.

Bekijk ook:

Het begin van de herfst – FAQ

Het is niet altijd even helder op welk moment in het jaar de herfst officieel begint. Mede door het verschil tussen de astronomische- en meteorologisch herfst. Hieronder vind je het antwoord op vragen die hier het meest over worden gesteld.

Welke maanden vallen in het najaar?

Het najaar wordt vaak omschreven als de meteorologische herfst, wat concreet betekent dat het najaar loopt van 1 september tot en met 30 november.

Hoe wordt bepaald wanneer de herfst begint?

Het moment waarop de herfst begint wordt bepaald op basis van de positie die de aarde heeft ten opzichte van de zon. Als de lengte van de dag en nacht ongeveer overal ter wereld gelijk is, spreekt men van het begin van de (astronomische) herfst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *